انتخاب رنگ

به نام خداوند فعال لما یرید....
و با استعانت از او

یکی از بزرگترین مشکلات هر جامعه‌ای معضل خطرناک بیکاری است .
 همه انسان‏‌ها برای گذراندن زندگی خود نیاز به تلاش و فعالیت دارند.و هر کاری جز استعداد و عزم نیازمند بستر  می باشد.

رفع نیازهای فردی و اجتماعی افراد در گرو کار و تلاش است و جامعه نیز برای گرداندن چرخ تولید در تمامی عرصه‏‌ها به نیروی کار نیاز دارد. در واقع بدنه‏‌ ی اجتماع از وجود هرگونه نقص در هر گوشه‏‌ای از این پیکر، آسیب می‏‌بیند.
با در نظر گرفتن تجربه و توان پیرامونی خود و در نظر گرفتن "مطالعات بازار" و با توجه به احساس وظیفه ی اجتماعی و فرمایشات پیشوایمان  ، در صدد اشتغال زایی برای جمعی برآمدیم و این مهم را پس مطالعه با توانهای پیرامونی شروع کردیم
به امیدی که در سال اول بصورت مستقیم وغیر مستقیم برای حداقل 20 جوان ایجاد فرصت کار ایجاد شود.
گروه هنری رسانه ای هشت تلاشی خلاقانه است ، برای ایجاد بستر رفع نیاز هنری بازار بر اساس اصل رقابت و با تکیه بر نیروی جوان .
این مجموعه فعالیت خود را از نیمه ی مرداد سال 96 پس از مشاورات فراوان آغاز نموده است و به امیدی روزی ست که بستر فعالیت صدها جوان خلاق در عرصه تولید محتوا شود

.