انتخاب رنگ

تبلیغات پراکنده و بدون برنامه و چشم اندازهای استراتژیک به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.

ما به تبلیغات فراتر از یک تبلیغ نگاه می کنیم.گروه هنری  هشت به عنوان تولید کننده محتوای استاندارد رسانه ای، پیام شما را به درستی به جامعه هدفتان منتقل می کند.هدف نهایی ما افزایش دانش و آگاهی جامعه ی سربلند ایران است. وظیفه حرفه ای ما حکم می کند که آسیب های ناشی از تبلیغات را به حداقل کاهش دهیم و راه را برای فعالیت دیگر گروه های همکار، البته با شیوه های اصولی، اخلاقی و روزدنیا هموار کنیم.بنایی که پایه های آن را استوار نهادیم، به آسمان خراشی عظیم تبدیل خواهد شد که قواعد صنعت تبلیغات را دگرگون خواهد کرد. چون به بلندا فکر کردن ویزگی ماست.

گروه هنری هشت تلاشی خلاقانه است، برای ایجاد بستر رفع نیاز هنری بازار بر اساس اصل رقابت و با تکیه بر نیروی جوان.

این مجموعه فعالیت خود را از نیمه ی مرداد ماه هزارو سیصدو نودوشش پس از مشاوران فراوان آغاز و به امید روزی است که بستر فعالیت صدها جوان خلاق در عرصه تولید محتوای رسانه ای و دیجیتال گردد.